TRẠM Y TẾ XÃ GIA THỊNH TỔ CHỨC TIÊM PHÒNG ĐỢT VI CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

          Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-SYT ngày 10/9/2021 của Sở Y tế về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt IV trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế. Để công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt IV trên địa bàn huyện đặc biệt là xã Gia Thịnh được triển khai thực hiện vào sáng ngày 19/9/2021đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng đối tượng theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo xã triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt IV: - Là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, của xã Gia Vượng và xã Gia Thịnh. tại điểm tiêm chủng chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; đảm bảo khoảng cách giữa các bàn/vị trí tiêm chủng, giữa đối tượng được tiêm theo quy định và tình hình an ninh trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại điểm tiêm chủng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc…đảm bảo an toàn tiêm chủng. Việc tổ chức tiêm chủng đảm bảo theo các quy trình, đảm bảo an toàn theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế; việc quản lý, xử lý chất thải sau tiêm như: bơm kim tiêm, lọ vắc xin, rác thải y tế… được phân loại, xử lý theo đúng Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015; Công văn số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Trạm y tế xã Gia Thịnh chủ trì, phối hợp UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của xã Gia Vượng, Gia Thịnh chỉ đạo các đơn vị xây được tiêm dựng kế hoạch chi tiết cho từng trường cụ thể triển khai đăng ký thời gian tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, khoa học, theo đúng Kế hoạch số 102/KH-SYT ngày 10/9/2021 của Sở Y tế và chỉ đạo tại Công văn này; kết thúc đợt tiêm chủng, trạm y tế Gia Vượng, Gia Thịnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về trung tâm y tế huyện, Ban Chỉ đạo tiêm chủng của các xã theo quy định. 
 

 

Trạm y tế xã tiêm vắc xin phòng covid-19 đợt IV cho các nhóm đối tượng ưu tiên 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 141
  • Trong tuần: 469
  • Tất cả: 14 091
Đăng nhập